( ! ) Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in Z:\Web-Sites\trd\www.theroyaldutch.nl\agreement.php on line 105
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003283512{main}( )...\index.php:0
20.02712248576include( 'Z:\Web-Sites\trd\www.theroyaldutch.nl\agreement.php' )...\index.php:98
30.02932270792mysql_query ( )...\agreement.php:105

( ! ) Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in Z:\Web-Sites\trd\www.theroyaldutch.nl\agreement.php on line 105
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003283512{main}( )...\index.php:0
20.02712248576include( 'Z:\Web-Sites\trd\www.theroyaldutch.nl\agreement.php' )...\index.php:98
30.02932270792mysql_query ( )...\agreement.php:105

( ! ) Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Z:\Web-Sites\trd\www.theroyaldutch.nl\agreement.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003283512{main}( )...\index.php:0
20.02712248576include( 'Z:\Web-Sites\trd\www.theroyaldutch.nl\agreement.php' )...\index.php:98
30.04252270928mysql_num_rows ( )...\agreement.php:106
The Royal Dutch
You have NOT jet Agreed the Agreement. To become member you need to agree. Current Version : (2013-02-06.44)
{TRD} Member Agreement
Agreement: 2013-02-06.44  
Agreement for: The Royal Dutch
Active from:
2013-02-06 11:06:43
Agrees: ()
Agreed by: (
click here)


#1 Algemene regels
#2 Lidmaatschap
#3 Neven activiteiten1. Algemene regels


1.A ) Algemeen
Het Management heeft de bestuurlijke functie en wordt bijgestaan door de Human Resource afdeling hierna te noemen HR.
De HR is verantwoordelijk voor de organisatie, de beslissingen die door de HR genomen worden zullen dus ten alle tijden gerespecteerd moeten worden. Geschillen met de HR afdeling kunnen gedeponeerd worden op info@theroyaldutch.nl en zullen door het Management bekeken worden.

1.B ) Admin
Admin rechten worden toe gedeeld door de HR afdeling. Als je Admin bent heb je nog steeds niet de bevoegdheid om deze door te geven aan te passen of uit te lenen.

1.C ) Verantwoordelijkheid
Alle eindverantwoordelijkheden liggen bij het Management.

1.D ) Publiekelijke vertegenwoordigen
Geen enkel Lid kan zonder toestemming van het Management de organisatie publiekelijk vertegenwoordigen. Afspraken e.d. die zonder toestemming van het Management door leden zijn gemaakt, zijn nietig.

1.E ) n (1) Lidmaatschap
Community Lid, Je bent vrij om zelf de te dragen TAG te kiezen. Wil je echter deel uit gaan maken in de toekomst van The Royal Dutch is het aanbevolen om de Community TAG te dragen namelijk: {TRDpub}.
Deze is te bemachtigen middels het Lid worden van onze Community STEAM group. Te vinden op:
http://steamcommunity.com/groups/TheRoyalDutchCommunity
Of door de TAG voor je naam te zetten IN-Game

Member Lid, Je speelt te allen tijde, mits dit in de game mogelijk is, met de TAG van de organisatie; {TRD}.
Te verkrijgen via: http://steamcommunity.com/groups/TheRoyalDutch
Elk Member mag enkel en alleen Lid zijn van {TRD}. Indien een Member ook Lid is van een andere organisatie diend deze de TAG van The Royal Dutch te dragen. Bij een andere constatering zal de Member status mogelijk ingetrokken worden.

1.F ) Bevoegdheden
Het Management is bevoegd om leden onvoorwaardelijk uit de organisatie te zetten. Het betreffende Lid zal per e-mail op de hoogte worden gesteld. In dit bericht zal worden uitgelegd waarom tot dit besluit is gekomen. Het is de verandwoordelijkheid van het Lid om een goed functionerend E-Mail adres in zijn profiel vermeld te hebben.
Het niet aankomen van E-Mail of andere tussenkomst waardoor deze zijn bestemming, het aangeschreven Lid niet bereikt is de verandwoordelijkheid van het Lid. En niet van The Royal Dutch of rechtspersonen in naam van The Royal Dutch.

1.G ) Kick / Ban
Aanleiding voor The Royal Dutch om over te gaan tot een directe Kick en of Ban:
Racisme.
Bedreigingen uiten jegens leden, personen of rechtspersonen.
Het oneervol maken van The Royal Dutch door o.a. het cheaten tijdens wars/games.
Ongepast taalgebruik is niet gewenst en of toegestaan.
Provocerende uitingen in de vorm van taal, geschrift of imaging.

1.H ) Cheating
Cheaten op wat voor manier en in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Zowel binnen als buiten The Royal Dutch.
Een Lid mag geen openstaande Bans of aantekeningen hebben korter dan een Jaar vanaf de registratie datum bij The Royal Dutch bij doorgaans bekende systemen zoals VAC (Valve Anti Cheat).
Mocht dit geconstateerd worden zal het Lid de toegang tot welke dienst of service ontzegt worden. En eventuele rechten ingetrokken worden.

1.I ) Algemene Nederlandse sociale vaardigheden
Irriteer geen anderen: plagerijen of vervelende opmerkingen die anderen kunnen irriteren, kun je beter achterwege laten. Blijf altijd vriendelijk tegen je mede leden. Tegenstanders tijdens het spelen of elders. Enige vorm van racisme, bedreigingen, schelden, onbehoorlijk gedrag, cheaten of andere vormen van oneerlijk spel resulteert in sancties of een directe verwijdering als Lid.
Het negatief beinvloeden van anderen, smaat of laster is niet gewenst.
Ga niet in op slecht gedrag van anderen. Betrek geen anderen bij ruzies: als je ruzie/problemen hebt met iemand uit de organisatie, los dit dan onderling op. Als het niet lukt om het onderling op te lossen is de HR hier voor de aangewezen plaats om je problemen te deponeren.

1.J ) Excuses
Excuses zijn altijd goed om te maken. In sommige gevallen zijn ze alleen niet goed genoeg.
We accepteren geen excuses als 'maar ik was boos/woest/razend'. Iedereen is wel eens boos.
Zelfbeheersing is vereist als Member.
Voor een Admin is dit niet alleen vereist. Als Admin ben je het visitekaartje van de organisatie en zal smetloos tewerk moeten gaan.

1.K ) Ondertekening
Per Lid wordt bijgehouden welke versie zij geaccepteerd hebben. De versie wordt aangeduid in de vorm van de datum waarop het is opgesteld gevolgt door een volgnummer. Dit is in de vorm YYYY-MM-DD.X.
Elk Lid draagt zelf de verantwoordelijkheid om het laatst gepubliceerde exemplaar geaccepteerd te hebben.
Dit is te vinden op: http://www.theroyaldutch.nl/?page=Agreement
Op deze pagina is voor elk Lid te zien welke versie zij heeft ondertekend en wat de laatst nieuwe versie is.
Bij het niet accepteren van deze regels wordt automatisch het Lidmaatschap opgezegt en vervallen alle eventuele rechten.

1.L )Afwijkende regels
Het Management kan, om welke reden ook, afwijken van dit reglement bij het nemen van beslissingen. Deze regels kunnen op elk tijdstip door het Management worden aangepast.


2. Lidmaatschap

2.A ) Registratie
Registratie kan gegaan worden op http://www.TheRoyalDutch.nl/?page=Register dit om led te worden van de Community. Na deze registratie kun je er voor kiezen om een aanvraag in te diennen voor de status Member. (Registratie hoeft maar n keer gedaan te worden. Je wordt automatisch op alle andere The Royal Dutch systemen aangemeld)
Registreer niet meer dan n gebruiker voor jezelf.
Iemand anders registreren is niet toegestaan.
Tijdens het registratie proces wordt de gebruiker gevraagd de basis regels te accepteren en dit is de bevestiging dat deze kennis genomen heeft van de geldende regels, deze accepteert en zal naleven.
Tijdens de aanvraag tot Member wordt dit regelement getoont en even eens verzocht deze te accepteren. Bij het niet accepteren zal de toegang worden ontzegt.

2.B ) Member voorwaarden
Provocerende nicknamen zijn niet toegestaan.
Om Member te kunnen worden van onze organisatie, dienen aan enkele voorwaarden te worden voldaan:
Spreken van de Nederlandse en/of Engelse taal
In het bezit zijn van een headset i.v.m. VoIP communicatie. (TeamSpeak)
Geen Steam Bans open hebben staan, gemaakt in de voorgaande 365 dagen op de dag van registratie.

2.C ) Try-Out periode
Alvorens een nieuw Member wordt toegelaten zal deze een try-out periode krijgen met een maximum van 2 maanden tellende vanaf de registratiedag op een van de The Royal Dutch behorende websites. In deze periode wordt hij/zij beoordeeld op gedrag, fatsoen, motivatie, teamplay, het houden aan afspraken en het naleven van dit reglement.

2.D ) Actieve houding
Van zowel try-outs als Members wordt een actieve houding verwacht. Dit betekent een duidelijke aanwezigheid op het VoIP systeem (TeamSpeak), In-Game en op andere media.
Als je een periode (vakantie of andere reden) niet actief kunt zijn, moet dit worden vermeld op het daarvoor bestemde "HoLidays" Systeem. Te vinden onder het TAB het "WAR AreA" en bij de gebruikers instellingen.

2.E ) Donaties
Donaties zijn te alle tijden vrijwillig.
Aan gedane donaties kunnen geen rechten ontleend worden, in geen enkele vorm of uitzondering.
Donaties komen ten goede van de The Royal Dutch en de The Royal Dutch alleen. Inzage in deze administratie is opaanvraag mogelijk bij de HR en het Management.
Omdat het huren van RackSpace, de plaats waar Dedicated servers kunnen hangen voor Game-Servers en Webhosting geld kost vragen we onze leden om een (vrijwillige) donatie te doen op een door het Management aangegeven rekeningnummer.
Alle donateurs hebben het recht om tegen een gereduceerd tarief naar de door The Royal Dutch georganiseerde LAN-party te gaan.
Onder geen voorwaarde worden donaties terug gestort naar een Lid of Member dat de organisatie verlaat door toedoen van of om welke reden dan ook.

3. Neven activiteiten

Neven activiteiten zijn niet door The Royal Dutch beheerde activiteiten en of diensten zoals, FaceBook, YouTube, Hyves ed. Wij staan goede media toe om onze organisatie te promoten. Maar deze activiteiten worden dan door het HR gedirigeerd.

3.A ) Accounting
Het Management zal iemand aanwijzen voor een bepaalde neven activiteit. Dit om alles comform The Royal Dutch te laten verlopen. Het Management bewaard de account gegevens welke gedeeld zullen worden met de aangestelde beheerder van de activiteit. Bij misbruik, smaad, laster of enige andere ongewenste activiteit zullen hier passende maatregelen op volgen. Een kortgeding bij het kantongerecht in Breda behoord tot de mogelijkheden.

3.B ) Inkomsten / uitgaven
Uitgaven voor neven activiteiten welke enige financile gevolgen hebben voor de organisatie worden altijd eerst besproken met het Management. Onder geen enkel beding kan en mag een Member of Lid dit zelfstandig beslissen. Ook niet als deze lasten door hen zelf worden gedragen. Inkomsten welken deze activiteiten met zich mee brengen komen geheel ten goeden van de organisatie. Dit zal per bank gebeuren op het door het Management aan gegeven bank nummer.

3.C ) Overdracht / aanstelling
Het beheer van neven staande activiteiten kan alleen door het Management worden overgedragen of toegewezen. In geen enkel geval kan dit onderling zonder tussen komst van het Management gebeuren.

3.D ) Ideen
Elke vorm van verbetering in de naamsbekendheid van de organisatie is welkom.
Heb je een idee, hou het niet voor je zelf en geef dit te kennen aan de HR. Het Management bekijkt dan de kwestie om beraad te leggen over de mogelijkheden en effecten ten gunsten of ten slechte voor de organisatie. Geef deze ideen niet eerder vrij om problemen te voorkomen.

Hoog achtend The Royal Dutch